k.ú.: 646008 - Hostovlice u Čáslavi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534064 - Hostovlice NUTS5 CZ0205534064
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 249 4888799
zahrada 141 150856
ovoc. sad 2 8220
travní p. 36 67686
lesní poz 20 155099
vodní pl. nádrž umělá 2 4343
vodní pl. tok přirozený 3 6653
vodní pl. tok umělý 8 23088
vodní pl. zamokřená pl. 3 3408
zast. pl. společný dvůr 5 944
zast. pl. zbořeniště 2 439
zast. pl. 171 121806
ostat.pl. dráha 1 6324
ostat.pl. jiná plocha 16 10121
ostat.pl. manipulační pl. 18 30872
ostat.pl. neplodná půda 11 70873
ostat.pl. ostat.komunikace 61 153139
ostat.pl. silnice 9 54694
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 14976
ostat.pl. zeleň 15 78483
Celkem KN 775 5850823
Par. DKM 775 5850823
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 99
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 7
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 2
Celkem BUD 167
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 268
spoluvlastník 390

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 12.01.2009 intravilán
DKM-KPÚ 24.06.2002 1:1000 24.06.2002 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1900 12.01.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 22.08.2019 13:47

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.