k.ú.: 645982 - Hostovice u Ústí nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 554804 - Ústí nad Labem NUTS5 CZ0427554804
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 39 239701
zahrada 129 73686
travní p. 152 930771
lesní poz 65 1786924
vodní pl. nádrž umělá 1 78
vodní pl. tok přirozený 1 5109
zast. pl. společný dvůr 3 521
zast. pl. zbořeniště 2 302
zast. pl. 158 29488
ostat.pl. jiná plocha 107 131632
ostat.pl. manipulační pl. 17 38895
ostat.pl. neplodná půda 30 25358
ostat.pl. ostat.komunikace 44 59826
ostat.pl. silnice 6 44786
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 12467
ostat.pl. zeleň 1 502
Celkem KN 756 3380046
Par. DKM 756 3380046
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 58
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 33
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 9
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 153
obč.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 165
spoluvlastník 237

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.09.2002
THM-V 1:1000 01.11.1981 30.09.2002
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 20.08.2019 03:13

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.