k.ú.: 645966 - Slatina u Hostouně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553689 - Hostouň NUTS5 CZ0321553689
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32023 - Poběžovice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 38 1670447
zahrada 18 11118
travní p. mez, stráň 2 4553
travní p. 40 400819
lesní poz mez, stráň 1 482
lesní poz 57 2171861
vodní pl. nádrž umělá 1 1792
vodní pl. rybník 1 59994
vodní pl. tok přirozený 2 2042
vodní pl. tok umělý 8 25405
vodní pl. zamokřená pl. 3 44215
zast. pl. zbořeniště 1 2652
zast. pl. 18 12389
ostat.pl. jiná plocha 24 36184
ostat.pl. manipulační pl. 7 7676
ostat.pl. mez, stráň 1 6532
ostat.pl. neplodná půda 20 37789
ostat.pl. ostat.komunikace 43 71983
ostat.pl. silnice 5 19163
ostat.pl. zamokřená pl. 1 752
ostat.pl. zeleň 4 6583
Celkem KN 295 4594431
Par. DKM 177 2432786
Par. KMD 118 2161645
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 7
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 18
LV 42
spoluvlastník 61

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.01.2014
S-SK GS 1:2880 1838 06.01.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 22.09.2020 17:14

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička