k.ú.: 645834 - Hostivice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539244 - Hostivice NUTS5 CZ020A539244
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21052 - Hostivice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1242 3581722
zahrada 616 283339
ovoc. sad 7 88645
travní p. 89 104646
lesní poz 7 4105
vodní pl. nádrž umělá 16 95240
vodní pl. tok přirozený 152 50165
vodní pl. tok umělý 17 2231
vodní pl. zamokřená pl. 10 2128
zast. pl. společný dvůr 18 12240
zast. pl. zbořeniště 6 925
zast. pl. 1490 473180
ostat.pl. dráha 49 140424
ostat.pl. jiná plocha 497 211205
ostat.pl. manipulační pl. 73 121133
ostat.pl. neplodná půda 72 36913
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 9686
ostat.pl. ostat.komunikace 568 337643
ostat.pl. pohřeb. 2 16182
ostat.pl. silnice 117 178932
ostat.pl. skládka 5 27884
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 53 110422
ostat.pl. zeleň 123 161290
Celkem KN 5234 6050280
Par. DKM 5234 6050280
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 8
č.p. bydlení 347
č.p. byt.dům 56
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 19
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 18
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 685
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 17
č.e. rod.dům 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 126
bez čp/če jiná st. 104
bez čp/če obč.vyb 12
bez čp/če prům.obj 11
bez čp/če tech.vyb 28
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 4
s roz.jed 11
Celkem BUD 1474
byt.z. byt 411
byt.z. garáž 117
byt.z. j.nebyt 28
obč.z. ateliér 8
obč.z. byt 10
obč.z. dílna 2
obč.z. j.nebyt 11
obč.z. rozest. 133
Celkem JED 720
LV 1902
spoluvlastník 3440

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.07.2006
THM-V 1:1000 01.02.1976 13.07.2006 01.04.1961 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1840 01.02.1976 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 21.05.2019 13:05

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.