k.ú.: 645761 - Hostín u Vojkovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 531928 - Hostín u Vojkovic NUTS5 CZ0206531928
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2111 - Kralupy nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 21111 - Kralupy nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 700 4095329
zahrada 87 48331
travní p. 6 1670
lesní poz 51 105203
vodní pl. tok umělý 150 18065
vodní pl. zamokřená pl. 20 39003
zast. pl. společný dvůr 2 207
zast. pl. zbořeniště 4 1345
zast. pl. 253 84460
ostat.pl. dobývací prost. 13 140778
ostat.pl. jiná plocha 62 44530
ostat.pl. manipulační pl. 118 83792
ostat.pl. neplodná půda 49 23103
ostat.pl. ostat.komunikace 57 41837
ostat.pl. pohřeb. 10 3825
ostat.pl. silnice 3 34106
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 9933
ostat.pl. zeleň 6 8772
Celkem KN 1593 4784289
Par. KMD 1593 4784289
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 97
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 31
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 1
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 25
Celkem BUD 215
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 277
spoluvlastník 478

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2013
S-SK GS 1:2880 1840 31.05.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 05.06.2020 14:19

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.