k.ú.: 645761 - Hostín u Vojkovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 531928 - Hostín u Vojkovic NUTS5 CZ0206531928
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2111 - Kralupy nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 21111 - Kralupy nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 700 4095415
zahrada 85 48331
travní p. 6 1670
lesní poz 51 105203
vodní pl. tok umělý 150 18065
vodní pl. zamokřená pl. 20 39003
zast. pl. společný dvůr 2 207
zast. pl. zbořeniště 4 1345
zast. pl. 252 84374
ostat.pl. dobývací prost. 13 140778
ostat.pl. jiná plocha 62 44530
ostat.pl. manipulační pl. 118 83792
ostat.pl. neplodná půda 52 23875
ostat.pl. ostat.komunikace 50 39425
ostat.pl. pohřeb. 10 3825
ostat.pl. silnice 3 36588
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 9933
ostat.pl. zeleň 5 7930
Celkem KN 1585 4784289
Par. KMD 1585 4784289
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 100
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 29
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 1
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 25
Celkem BUD 214
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 276
spoluvlastník 479

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2013
S-SK GS 1:2880 1840 31.05.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 24.07.2019 07:15

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.