k.ú.: 645699 - Míšovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594113 - Hostěradice NUTS5 CZ0647594113
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6212 - Moravský Krumlov
Pověřený obecní úřad 62121 - Miroslav

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 528 6728358
vinice 97 438871
zahrada 100 54232
ovoc. sad 2 9044
travní p. 7 60996
lesní poz les(ne hospodář) 2 27674
lesní poz ostat.komunikace 1 140
lesní poz 113 1002280
vodní pl. nádrž umělá 2 8445
vodní pl. tok přirozený 16 49171
vodní pl. zamokřená pl. 2 20024
zast. pl. zbořeniště 13 3094
zast. pl. 172 92184
ostat.pl. jiná plocha 181 91320
ostat.pl. manipulační pl. 64 94895
ostat.pl. neplodná půda 20 59164
ostat.pl. ostat.komunikace 159 369960
ostat.pl. silnice 7 31943
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 17264
ostat.pl. zeleň 129 114911
Celkem KN 1618 9273970
Par. DKM 1226 9088997
Par. KMD 392 184973
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 63
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 26
bez čp/če zem.used 10
rozestav. 1
Celkem BUD 168
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 244
spoluvlastník 324

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.07.2014
DKM-KPÚ 10.10.2012 1:1000 11.10.2012 *) JPÚ-upřesnění hranic přídělů
S-SK ŠS 1:2880 1825 29.07.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 18.09.2020 10:59

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.