k.ú.: 645664 - Hostěnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583057 - Hostěnice NUTS5 CZ0643583057
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6216 - Šlapanice
Pověřený obecní úřad 62161 - Šlapanice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 575 941396
zahrada 253 148550
ovoc. sad 3 11279
travní p. 432 798611
lesní poz les s budovou 43 1511
lesní poz školka 3 3152
lesní poz 104 17268220
vodní pl. nádrž umělá 5 7197
vodní pl. tok přirozený 43 16696
vodní pl. zamokřená pl. 13 45859
zast. pl. společný dvůr 4 2158
zast. pl. zbořeniště 5 599
zast. pl. 502 87779
ostat.pl. jiná plocha 144 301513
ostat.pl. manipulační pl. 15 9970
ostat.pl. neplodná půda 15 85152
ostat.pl. ostat.komunikace 119 116027
ostat.pl. silnice 28 111528
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 35539
ostat.pl. zeleň 2 261
Celkem KN 2314 19992997
Par. DKM 1 965
Par. KMD 2313 19992032
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 271
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 8
č.e. jiná st. 26
č.e. rod.rekr 152
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 522
LV 769
spoluvlastník 1173

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.12.2017
KM-D 1:2880 24.12.2002
S-SK ŠS 1:2880 1826 23.12.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 25.09.2020 06:41

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička