k.ú.: 645583 - Hospříz - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546402 - Hospříz NUTS5 CZ0313546402
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 151 2096559
zahrada 55 33800
travní p. 174 1194127
lesní poz 266 1452838
vodní pl. rybník 42 194744
vodní pl. tok umělý 19 14235
vodní pl. zamokřená pl. 4 27504
zast. pl. 225 67720
ostat.pl. jiná plocha 210 362931
ostat.pl. manipulační pl. 49 62212
ostat.pl. neplodná půda 32 18559
ostat.pl. ostat.komunikace 133 83628
ostat.pl. silnice 8 68060
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 9645
ostat.pl. zeleň 14 1982
Celkem KN 1388 5688544
Par. DKM 686 4090990
Par. KMD 702 1597554
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 19
č.p. byt.dům 7
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 70
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 38
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 25
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 211
byt.z. byt 46
byt.z. garáž 6
Celkem JED 52
LV 247
spoluvlastník 337

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.04.2013
DKM-KPÚ 23.06.2009 1:1000 09.07.2009 *) JPÚ na části k.ú.
S-SK GS 1:2880 1828 30.04.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 29.09.2020 06:55

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička