k.ú.: 645486 - Hokov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 541737 - Hořovičky NUTS5 CZ020C541737
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21211 - Jesenice (okres Rakovník)

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 112 1773616
chmelnice 12 378820
zahrada 80 41038
ovoc. sad 4 13455
travní p. 65 411240
lesní poz les s budovou 1 11
lesní poz 49 268482
vodní pl. nádrž umělá 2 3033
vodní pl. tok přirozený 6 11723
vodní pl. tok umělý 17 14678
vodní pl. zamokřená pl. 11 22361
zast. pl. společný dvůr 2 5514
zast. pl. zbořeniště 12 3133
zast. pl. 90 37915
ostat.pl. jiná plocha 50 109256
ostat.pl. neplodná půda 186 250150
ostat.pl. ostat.komunikace 59 121243
ostat.pl. pohřeb. 1 1236
ostat.pl. silnice 1 43558
ostat.pl. zeleň 11 8907
Celkem KN 771 3519369
Par. DKM 503 3413479
Par. KMD 268 105890
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 48
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 5
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 88
LV 106
spoluvlastník 151

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 16.11.2018 1:1000 27.11.2018 *)
DKM-KPÚ 16.11.2018 1:1000 27.11.2018 *)
KMD 1:1000 10.06.2014
S-SK GS 1:2880 1841 10.06.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 27.09.2020 05:16

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička