k.ú.: 645362 - Hořiněves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570044 - Hořiněves NUTS5 CZ0521570044
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52054 - Smiřice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 348 4189987
zahrada 174 116418
ovoc. sad 23 52672
travní p. 26 66145
lesní poz 25 261732
vodní pl. nádrž umělá 3 5844
vodní pl. tok přirozený 20 22246
vodní pl. tok umělý 1 1696
vodní pl. zamokřená pl. 1 426
zast. pl. společný dvůr 3 1147
zast. pl. zbořeniště 9 4590
zast. pl. 213 79442
ostat.pl. dráha 5 38163
ostat.pl. jiná plocha 29 13053
ostat.pl. manipulační pl. 29 40940
ostat.pl. neplodná půda 17 18983
ostat.pl. ostat.komunikace 86 133070
ostat.pl. pohřeb. 3 2696
ostat.pl. silnice 67 71031
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 28211
ostat.pl. zeleň 26 34396
Celkem KN 1114 5182888
Par. DKM 344 3096078
Par. KMD 770 2086810
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 121
č.p. zem.stav 3
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 1
Celkem BUD 208
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 298
spoluvlastník 453

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 18.02.2014
KMD 1:1000 22.11.2012
S-SK GS 1:2880 1840 18.02.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 25.05.2019 09:26

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.