k.ú.: 645362 - Hořiněves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570044 - Hořiněves NUTS5 CZ0521570044
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52054 - Smiřice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 318 4153995
zahrada 167 162462
ovoc. sad 9 34414
travní p. 26 81932
lesní poz 25 261732
vodní pl. nádrž umělá 2 2163
vodní pl. tok přirozený 18 21961
vodní pl. tok umělý 1 1696
zast. pl. společný dvůr 1 910
zast. pl. zbořeniště 3 2392
zast. pl. 209 82828
ostat.pl. dráha 5 38163
ostat.pl. jiná plocha 50 38211
ostat.pl. manipulační pl. 18 28458
ostat.pl. neplodná půda 12 15718
ostat.pl. ostat.komunikace 70 120083
ostat.pl. pohřeb. 3 2730
ostat.pl. silnice 66 69995
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 26247
ostat.pl. zeleň 25 37007
Celkem KN 1033 5183097
Par. DKM 829 3531617
Par. KMD 204 1651480
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 121
č.p. zem.stav 3
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
Celkem BUD 204
byt.z. byt 12
obč.z. byt 4
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 17
LV 299
spoluvlastník 454

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 18.02.2014
KMD 1:1000 22.11.2012
S-SK GS 1:2880 1840 18.02.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 18.08.2019 13:20

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.