k.ú.: 645354 - Zelčín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 534803 - Hořín NUTS5 CZ0206534803
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 37 1761324
zahrada 3 2726
travní p. 11 37691
lesní poz 13 85059
vodní pl. nádrž přírodní 2 14689
vodní pl. nádrž umělá 1 305
vodní pl. tok umělý 1 35343
vodní pl. zamokřená pl. 1 10038
zast. pl. společný dvůr 8 8867
zast. pl. 27 17630
ostat.pl. jiná plocha 36 23415
ostat.pl. manipulační pl. 6 10810
ostat.pl. neplodná půda 32 31524
ostat.pl. ostat.komunikace 47 64116
ostat.pl. silnice 2 9157
ostat.pl. zeleň 9 78922
Celkem KN 236 2191616
Par. DKM 236 2191616
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 21
LV 30
spoluvlastník 44

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.07.2007
DKM-KPÚ 25.03.2003 1:1000 22.05.2003 *) na části k.ú.
S-SK GS 1:2880 1842 25.07.2007 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 23.08.2019 02:33

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.