k.ú.: 645346 - Vrbno u Mělníka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 534803 - Hořín NUTS5 CZ0206534803
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 123 1885865
zahrada 67 40309
ovoc. sad 2 2813
travní p. 43 265767
lesní poz 5 37196
vodní pl. nádrž přírodní 13 78011
vodní pl. rybník 1 2489
vodní pl. tok přirozený 1 83165
vodní pl. tok umělý 5 37905
vodní pl. zamokřená pl. 11 30010
zast. pl. společný dvůr 1 860
zast. pl. zbořeniště 7 2919
zast. pl. 89 99638
ostat.pl. jiná plocha 85 180627
ostat.pl. manipulační pl. 6 15220
ostat.pl. neplodná půda 3 910
ostat.pl. ostat.komunikace 51 89413
ostat.pl. pohřeb. 2 5662
ostat.pl. silnice 11 21567
ostat.pl. zeleň 1 694
Celkem KN 527 2881040
Par. DKM 296 2708449
Par. KMD 231 172591
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 22
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 84
LV 133
spoluvlastník 178

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.12.2010
DKM-KPÚ 22.02.2007 1:1000 27.02.2007 *) na části
S-SK GS 1:2880 1842 06.12.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 05.06.2020 03:02

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.