k.ú.: 645303 - Litoboř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 573388 - Litoboř NUTS5 CZ0523573388
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52092 - Česká Skalice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 112 2175635
vinice 2 2542
zahrada 141 175778
ovoc. sad 6 95848
travní p. 94 297220
lesní poz 65 421570
vodní pl. nádrž přírodní 1 91
vodní pl. nádrž umělá 3 1718
vodní pl. tok přirozený 4 10085
vodní pl. tok umělý 1 5990
vodní pl. zamokřená pl. 2 4865
zast. pl. zbořeniště 10 2263
zast. pl. 117 57754
ostat.pl. jiná plocha 19 10438
ostat.pl. manipulační pl. 5 16698
ostat.pl. neplodná půda 73 82458
ostat.pl. ostat.komunikace 93 109663
ostat.pl. silnice 5 38666
ostat.pl. zeleň 5 5744
Celkem KN 758 3515026
Par. DKM 428 3250912
Par. KMD 330 264114
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 70
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 5
Celkem BUD 116
LV 155
spoluvlastník 195

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.03.2017
DKM-KPÚ 23.12.2008 1:1000 14.01.2009 *) na části k.ú. - KPÚ
S-SK GS 1:2880 1840 30.03.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 20.09.2020 23:46

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.