k.ú.: 645125 - Hořešovičky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 535150 - Hořešovičky NUTS5 CZ0203535150
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 254 3179853
chmelnice 1 35983
zahrada 58 40855
travní p. 19 32931
lesní poz 5 5187
vodní pl. nádrž umělá 3 2414
vodní pl. tok přirozený 13 3545
vodní pl. tok umělý 4 9303
zast. pl. zbořeniště 3 440
zast. pl. 89 56166
ostat.pl. jiná plocha 49 30530
ostat.pl. manipulační pl. 15 18530
ostat.pl. neplodná půda 13 4777
ostat.pl. ostat.komunikace 69 97631
ostat.pl. silnice 14 139056
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3216
ostat.pl. zeleň 7 47262
Celkem KN 619 3707679
Par. DKM 310 3499667
Par. KMD 309 208012
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 50
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 6
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 82
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 147
spoluvlastník 205

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.08.2017
DKM-KPÚ 1:1000 06.01.2014
S-SK GS 1:2880 1841 07.08.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 24.08.2019 05:30

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.