k.ú.: 645117 - Hořešovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532321 - Hořešovice NUTS5 CZ0203532321
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 272 2936465
chmelnice 2 179276
zahrada skleník-pařeniš. 1 42
zahrada 104 55877
ovoc. sad 1 3119
travní p. 27 84132
lesní poz 12 605250
vodní pl. nádrž umělá 1 2919
vodní pl. tok přirozený 28 29858
vodní pl. tok umělý 17 16790
zast. pl. zbořeniště 4 2060
zast. pl. 144 62820
ostat.pl. jiná plocha 78 101831
ostat.pl. manipulační pl. 17 25047
ostat.pl. neplodná půda 20 14388
ostat.pl. ostat.komunikace 78 121575
ostat.pl. pohřeb. 1 1399
ostat.pl. silnice 28 95743
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3358
ostat.pl. zeleň 13 18880
Celkem KN 850 4360829
Par. DKM 437 3553599
Par. KMD 413 807230
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 87
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 142
byt.z. byt 20
byt.z. garáž 20
obč.z. byt 4
Celkem JED 44
LV 217
spoluvlastník 320

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.03.2017
DKM-KPÚ 23.02.2011 1:1000 28.02.2011 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1824 27.03.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 22.08.2019 13:55

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.