k.ú.: 645109 - Hořesedly - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 541729 - Hořesedly NUTS5 CZ020C541729
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21214 - Rakovník

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 399 4095459
chmelnice 127 801794
zahrada 100 66237
travní p. 52 251861
lesní poz 11 8686
vodní pl. tok přirozený 21 37681
vodní pl. tok umělý 36 30295
zast. pl. společný dvůr 4 4274
zast. pl. zbořeniště 11 9045
zast. pl. 251 126313
ostat.pl. jiná plocha 200 165022
ostat.pl. manipulační pl. 51 40201
ostat.pl. neplodná půda 21 6478
ostat.pl. ostat.komunikace 106 117697
ostat.pl. pohřeb. 2 2549
ostat.pl. silnice 15 63335
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 10715
ostat.pl. zamokřená pl. 1 1275
ostat.pl. zeleň 1 1227
Celkem KN 1412 5840144
Par. DKM 488 4874185
Par. KMD 924 965959
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 119
č.p. byt.dům 4
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 11
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 38
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 238
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 221
spoluvlastník 318

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 11.09.2018
DKM-KPÚ 25.08.2018 1:1000 11.09.2018 *)
KMD 1:1000 17.03.2015
S-SK GS 1:2880 1841 17.03.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 27.09.2020 06:29

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička