k.ú.: 645001 - Hořany u Poříčan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 534854 - Hořany NUTS5 CZ0208534854
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21182 - Sadská

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 411 3345655
zahrada 58 47829
travní p. 31 33832
vodní pl. nádrž umělá 1 3712
vodní pl. tok umělý 4 546
zast. pl. zbořeniště 1 484
zast. pl. 88 58859
ostat.pl. dráha 1 3392
ostat.pl. jiná plocha 75 102656
ostat.pl. manipulační pl. 23 39907
ostat.pl. neplodná půda 4 706
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 37579
ostat.pl. ostat.komunikace 99 40755
ostat.pl. silnice 129 63567
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 12744
Celkem KN 932 3792223
Par. KMD 932 3792223
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. rod.dům 46
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 88
LV 145
spoluvlastník 210

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.04.2016
THM-V 1:2000 30.05.1974 04.04.2016
S-SK GS 1841 30.05.1974 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 06.06.2020 07:18

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.