k.ú.: 644994 - Hory Matky Boží - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557366 - Velhartice NUTS5 CZ0322557366
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 42 147640
zahrada 126 67716
travní p. 147 421233
lesní poz 30 249383
vodní pl. nádrž umělá 1 790
zast. pl. zbořeniště 1 32
zast. pl. 173 42785
ostat.pl. jiná plocha 15 5944
ostat.pl. manipulační pl. 2 755
ostat.pl. neplodná půda 134 55208
ostat.pl. ostat.komunikace 63 54687
ostat.pl. pohřeb. 1 1080
ostat.pl. silnice 19 4034
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 7722
ostat.pl. zeleň 4 7095
Celkem KN 768 1066104
Par. KMD 768 1066104
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 121
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če bydlení 10
bez čp/če doprava 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 171
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 207
spoluvlastník 257

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.01.2014
S-SK GS 1:2880 1837 24.01.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 19.08.2019 20:46

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.