k.ú.: 644935 - Dolní Metelsko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553671 - Horšovský Týn NUTS5 CZ0321553671
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32041 - Horšovský Týn

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 5 8231
orná půda 97 1571908
zahrada 30 19100
travní p. mez, stráň 12 33945
travní p. 65 306918
lesní poz 14 151052
vodní pl. nádrž umělá 1 2572
vodní pl. rybník 1 102123
vodní pl. tok přirozený 4 8554
vodní pl. tok umělý 3 717
zast. pl. zbořeniště 2 804
zast. pl. 49 20528
ostat.pl. jiná plocha 31 36240
ostat.pl. manipulační pl. 6 26408
ostat.pl. ostat.komunikace 17 19995
ostat.pl. silnice 3 23889
ostat.pl. zamokřená pl. 1 5653
ostat.pl. zeleň 2 7161
Celkem KN 343 2345798
Par. KMD 343 2345798
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 17
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 48
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 69
spoluvlastník 102

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.01.2013
S-SK GS 1:2880 1838 24.01.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 18.09.2020 10:52

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.