k.ú.: 644803 - Horoušany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-východ email: kp.pvychod@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18212 Praha telefon: 284041111 fax:284043607

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3209 - Praha-východ NUTS4 CZ0209
Obec 538221 - Horoušany NUTS5 CZ0209538221
Pracoviště 209 - Praha-východ

Obec s rozšířenou působností 2103 - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Pověřený obecní úřad 21034 - Úvaly

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 154
orná půda 673 5479199
zahrada 776 531806
travní p. 50 65998
lesní poz 21 63088
vodní pl. rybník 2 27979
vodní pl. tok přirozený 40 25037
zast. pl. společný dvůr 5 1159
zast. pl. zbořeniště 1 247
zast. pl. 728 145069
ostat.pl. dráha 2 876
ostat.pl. jiná plocha 81 181862
ostat.pl. manipulační pl. 11 40049
ostat.pl. neplodná půda 22 28311
ostat.pl. ostat.komunikace 114 128864
ostat.pl. silnice 12 73428
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3725
ostat.pl. zeleň 96 258191
Celkem KN 2638 7055042
Par. DKM 2 800
Par. KMD 2636 7054242
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 60
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 493
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 36
bez čp/če garáž 43
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 7
s roz.jed 11
Celkem BUD 722
byt.z. byt 12
obč.z. byt 15
obč.z. rozest. 32
Celkem JED 59
LV 970
spoluvlastník 1386

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.05.2009
S-SK GS 1:2880 1841 18.05.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-východ.

vypočteno: 22.09.2020 17:21

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička