k.ú.: 644773 - Horoměřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539236 - Horoměřice NUTS5 CZ020A539236
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21056 - Roztoky

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 889 5400376
zahrada 1379 648014
ovoc. sad 291 780290
travní p. 46 25293
lesní poz les s budovou 1 67
lesní poz 13 201126
vodní pl. nádrž umělá 6 10367
vodní pl. tok přirozený 3 3143
zast. pl. společný dvůr 5 400
zast. pl. zbořeniště 4 1924
zast. pl. 1419 324213
ostat.pl. jiná plocha 338 192560
ostat.pl. manipulační pl. 52 89923
ostat.pl. neplodná půda 31 59803
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 98
ostat.pl. ostat.komunikace 314 225344
ostat.pl. silnice 2 53114
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 17866
ostat.pl. zeleň 16 16662
Celkem KN 4830 8050583
Par. KMD 4830 8050583
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 320
č.p. byt.dům 77
č.p. jiná st. 10
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 7
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 588
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 6
č.p. zem.used 3
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 92
bez čp/če bydlení 14
bez čp/če garáž 79
bez čp/če jiná st. 84
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 21
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 14
Celkem BUD 1380
byt.z. byt 480
byt.z. garáž 31
byt.z. j.nebyt 53
byt.z. rozest. 6
obč.z. byt 209
obč.z. garáž 4
obč.z. j.nebyt 115
Celkem JED 898
LV 2491
spoluvlastník 4619

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.08.2016
S-SK GS 1:2880 1840 24.08.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 21.05.2019 12:59

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.