k.ú.: 644773 - Horoměřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539236 - Horoměřice NUTS5 CZ020A539236
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21056 - Roztoky

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 935 5393901
zahrada 1411 648838
ovoc. sad 292 775443
travní p. 46 25293
lesní poz les s budovou 1 67
lesní poz 13 201126
vodní pl. nádrž umělá 6 10367
vodní pl. tok přirozený 3 3143
zast. pl. společný dvůr 5 400
zast. pl. zbořeniště 3 869
zast. pl. 1464 331326
ostat.pl. jiná plocha 423 194188
ostat.pl. manipulační pl. 52 89923
ostat.pl. neplodná půda 31 59803
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 98
ostat.pl. ostat.komunikace 321 226334
ostat.pl. silnice 2 53114
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 17866
ostat.pl. zeleň 32 18479
Celkem KN 5061 8050578
Par. KMD 5061 8050578
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 308
č.p. byt.dům 79
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 7
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 636
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 6
č.p. zem.used 3
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 94
bez čp/če bydlení 13
bez čp/če garáž 83
bez čp/če jiná st. 90
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 22
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 13
Celkem BUD 1427
byt.z. byt 481
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 31
byt.z. j.nebyt 53
byt.z. rozest. 4
obč.z. byt 366
obč.z. garáž 6
obč.z. j.nebyt 115
obč.z. rozest. 3
Celkem JED 1060
LV 2650
spoluvlastník 5009

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.08.2016
S-SK GS 1:2880 1840 24.08.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 25.09.2020 05:44

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička