k.ú.: 644692 - Horní Žďár - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579211 - Hajnice NUTS5 CZ0525579211
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 599 2497533
zahrada 65 63702
travní p. 617 1280526
lesní poz 316 1274873
vodní pl. nádrž umělá 5 3146
vodní pl. rybník 2 27932
vodní pl. tok přirozený 6 6297
vodní pl. zamokřená pl. 1 981
zast. pl. zbořeniště 8 1847
zast. pl. 117 40699
ostat.pl. jiná plocha 225 123295
ostat.pl. manipulační pl. 17 56095
ostat.pl. neplodná půda 14 11718
ostat.pl. ostat.komunikace 191 103560
ostat.pl. silnice 17 46637
ostat.pl. zeleň 1 47
Celkem KN 2201 5538888
Par. KMD 2201 5538888
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 72
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 114
LV 165
spoluvlastník 224

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2014
S-SK GS 1:2880 1841 10.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 16.07.2019 22:56

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.