k.ú.: 644595 - Horní Vltavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:388302333

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550205 - Horní Vltavice NUTS5 CZ0315550205
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3116 - Vimperk
Pověřený obecní úřad 31161 - Vimperk

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 3493
zahrada 10 8221
travní p. 252 2771359
lesní poz 126 23066050
vodní pl. nádrž umělá 3 6592
vodní pl. tok přirozený 14 89109
vodní pl. tok umělý 4 7454
vodní pl. zamokřená pl. 1 3639
zast. pl. společný dvůr 1 28
zast. pl. zbořeniště 2 285
zast. pl. 240 46567
ostat.pl. dráha 2 102552
ostat.pl. jiná plocha 127 84707
ostat.pl. manipulační pl. 17 68489
ostat.pl. neplodná půda 125 633492
ostat.pl. ostat.komunikace 127 184919
ostat.pl. pohřeb. 1 2446
ostat.pl. silnice 14 73036
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 438
ostat.pl. zeleň 2 2147
Celkem KN 1071 27155023
Par. DKM 480 495965
Par. KMD 591 26659058
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 60
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 15
č.p. rod.rekr 9
č.p. zem.used 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 15
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 9
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če ubyt.zař 13
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 217
byt.z. byt 53
obč.z. byt 15
Celkem JED 68
LV 258
spoluvlastník 378

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.12.2018
KMD 1:1000 03.08.2017
KM-D 1:2000 15.03.2001 04.12.2018
S-SK GS 1:2880 1837 15.03.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 27.09.2020 06:32

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička