k.ú.: 644552 - Horní Ves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547930 - Horní Ves NUTS5 CZ0633547930
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 732 4411035
zahrada 247 114463
travní p. 611 1556309
lesní poz 208 2445541
vodní pl. rybník 9 83505
vodní pl. tok umělý 71 29507
vodní pl. zamokřená pl. 1 1317
zast. pl. společný dvůr 7 688
zast. pl. zbořeniště 8 1128
zast. pl. 218 86649
ostat.pl. dráha 4 84488
ostat.pl. jiná plocha 128 71802
ostat.pl. manipulační pl. 64 47703
ostat.pl. neplodná půda 119 110569
ostat.pl. ostat.komunikace 286 158506
ostat.pl. silnice 21 29208
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7837
Celkem KN 2737 9240255
Par. KMD 2737 9240255
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 95
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 44
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 3
č.e. garáž 7
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 206
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 10
LV 274
spoluvlastník 456

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.05.2013
S-SK GS 1:2880 1829 14.05.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 25.09.2020 05:56

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička