k.ú.: 644536 - Vacenovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590754 - Jaroměřice nad Rokytnou NUTS5 CZ0634590754
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61132 - Jaroměřice nad Rokytnou

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 389 2141791
zahrada 63 72457
travní p. 88 82357
lesní poz 10 21500
vodní pl. nádrž umělá 29 17058
vodní pl. tok přirozený 12 4000
vodní pl. tok umělý 47 8163
zast. pl. 67 45973
ostat.pl. jiná plocha 26 28226
ostat.pl. manipulační pl. 6 16076
ostat.pl. neplodná půda 1 187
ostat.pl. ostat.komunikace 21 32201
ostat.pl. silnice 3 43659
Celkem KN 762 2513648
Par. KMD 762 2513648
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 43
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 60
LV 110
spoluvlastník 210

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.04.2012
S-SK ŠS 1:2880 1824 10.04.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 30.09.2020 06:10

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička