k.ú.: 644480 - Horní Třešňovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580333 - Horní Třešňovec NUTS5 CZ0534580333
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 310 5363289
zahrada 333 275005
ovoc. sad 13 19093
travní p. 679 2120585
lesní poz 152 1419865
vodní pl. nádrž přírodní 1 3769
vodní pl. rybník 1 1121
vodní pl. tok přirozený 10 33638
zast. pl. společný dvůr 5 320
zast. pl. zbořeniště 15 3888
zast. pl. 296 97416
ostat.pl. jiná plocha 77 48389
ostat.pl. manipulační pl. 33 33446
ostat.pl. neplodná půda 29 64880
ostat.pl. ostat.komunikace 245 269133
ostat.pl. pohřeb. 1 2076
ostat.pl. silnice 5 32316
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8763
ostat.pl. zeleň 7 6273
Celkem KN 2215 9803265
Par. DKM 830 8741393
Par. KMD 1385 1061872
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 92
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 115
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 16
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 279
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 363
spoluvlastník 511

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2017
DKM-KPÚ 18.05.2015 1:1000 26.05.2015 *)
S-SK GS 1:2880 1839 29.11.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 16.07.2019 01:01

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.