k.ú.: 644391 - Horní Studénky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 535770 - Horní Studénky NUTS5 CZ0715535770
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 245 2316109
zahrada 201 127804
travní p. 603 2555516
lesní poz 347 1630442
vodní pl. nádrž přírodní 1 302
vodní pl. nádrž umělá 3 33443
vodní pl. tok přirozený 25 15060
vodní pl. zamokřená pl. 3 8640
zast. pl. společný dvůr 4 725
zast. pl. zbořeniště 8 1027
zast. pl. 209 65815
ostat.pl. jiná plocha 65 26231
ostat.pl. manipulační pl. 42 39231
ostat.pl. neplodná půda 372 196198
ostat.pl. ostat.komunikace 241 153663
ostat.pl. pohřeb. 1 1238
ostat.pl. silnice 7 65244
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 6960
ostat.pl. zeleň 1 26
Celkem KN 2384 7243674
Par. KMD 2384 7243674
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 140
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 197
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 280
spoluvlastník 383

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 29.09.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 23.09.2020 13:42

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička