k.ú.: 644391 - Horní Studénky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 535770 - Horní Studénky NUTS5 CZ0715535770
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 244 2316109
zahrada 203 127956
travní p. 588 2547534
lesní poz 347 1630442
vodní pl. nádrž přírodní 1 302
vodní pl. nádrž umělá 3 33443
vodní pl. tok přirozený 25 15060
vodní pl. zamokřená pl. 3 8640
zast. pl. společný dvůr 9 1458
zast. pl. zbořeniště 8 1027
zast. pl. 212 65990
ostat.pl. jiná plocha 57 25269
ostat.pl. manipulační pl. 42 39326
ostat.pl. neplodná půda 384 201747
ostat.pl. ostat.komunikace 230 155903
ostat.pl. pohřeb. 1 1238
ostat.pl. silnice 7 65244
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 6960
ostat.pl. zeleň 1 26
Celkem KN 2371 7243674
Par. KMD 2371 7243674
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 141
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 200
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 281
spoluvlastník 384

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 29.09.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 16.07.2019 12:35

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.