k.ú.: 644374 - Nový Studenec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569780 - Ždírec nad Doubravou NUTS5 CZ0631569780
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 128 953376
zahrada 85 41177
ovoc. sad 32 56991
travní p. 132 816800
lesní poz 60 1000559
vodní pl. nádrž umělá 3 7063
vodní pl. tok přirozený 7 2711
zast. pl. zbořeniště 4 793
zast. pl. 82 27461
ostat.pl. jiná plocha 66 52995
ostat.pl. manipulační pl. 37 32239
ostat.pl. neplodná půda 18 19067
ostat.pl. ostat.komunikace 96 103501
ostat.pl. silnice 2 1949
Celkem KN 752 3116682
Par. KMD 752 3116682
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 44
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 82
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 134
spoluvlastník 215

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.04.2010
S-SK GS 1:2880 1838 15.04.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 02.06.2020 19:36

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.