k.ú.: 644323 - Paseky u Horní Stropnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544515 - Horní Stropnice NUTS5 CZ0311544515
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31131 - Nové Hrady

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 765
zahrada 22 12010
travní p. 44 539933
lesní poz 51 1362998
vodní pl. rybník 1 1938
vodní pl. tok umělý 4 3620
vodní pl. zamokřená pl. 5 33709
zast. pl. zbořeniště 1 1169
zast. pl. 19 4225
ostat.pl. jiná plocha 4 1219
ostat.pl. neplodná půda 30 28421
ostat.pl. ostat.komunikace 33 36268
ostat.pl. silnice 1 358
Celkem KN 216 2026633
Par. DKM 80 617977
Par. KMD 136 1408656
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 2
Celkem BUD 19
LV 26
spoluvlastník 33

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 19.02.2018
KMD 1:1000 23.09.2016
KM-D 1:2000 20.12.2000 19.02.2018 Gusterberg
S-SK GS 1:2880 1870 20.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 27.09.2020 05:55

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička