k.ú.: 644269 - Staré Hutě u Horní Stropnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544515 - Horní Stropnice NUTS5 CZ0311544515
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31131 - Nové Hrady

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 4
zahrada 34 28140
travní p. 103 1013827
lesní poz ostat.komunikace 2 1528
lesní poz 55 16650961
vodní pl. nádrž umělá 1 57
vodní pl. rybník 9 92948
vodní pl. tok přirozený 14 21607
vodní pl. tok umělý 3 1043
zast. pl. společný dvůr 1 39
zast. pl. 41 17693
ostat.pl. jiná plocha 11 3957
ostat.pl. manipulační pl. 6 3358
ostat.pl. neplodná půda 44 162755
ostat.pl. ostat.komunikace 53 74699
ostat.pl. silnice 11 66294
ostat.pl. zeleň 1 181
Celkem KN 390 18139091
Par. DKM 235 1347595
Par. KMD 155 16791496
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 39
LV 67
spoluvlastník 92

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 26.09.2018
KMD 1:1000 16.02.2017
KM-D 1:2000 29.05.2001 26.09.2018 Gusterberg
S-SK GS 1:2880 1870 29.05.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 27.09.2020 05:07

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička