k.ú.: 644153 - Bedřichov u Horní Stropnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544515 - Horní Stropnice NUTS5 CZ0311544515
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31131 - Nové Hrady

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 53 1139424
zahrada 52 23484
travní p. mez, stráň 4 26014
travní p. 81 565990
lesní poz 16 144367
vodní pl. nádrž přírodní 1 259
vodní pl. nádrž umělá 1 2017
vodní pl. rybník 2 5473
vodní pl. tok přirozený 8 6740
vodní pl. tok umělý 4 5545
vodní pl. zamokřená pl. 2 5867
zast. pl. 30 8371
ostat.pl. jiná plocha 15 37735
ostat.pl. manipulační pl. 1 1084
ostat.pl. neplodná půda 21 16244
ostat.pl. ostat.komunikace 35 46836
ostat.pl. silnice 7 41092
Celkem KN 333 2076542
Par. DKM 171 1861636
Par. KMD 162 214906
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 27
LV 70
spoluvlastník 95

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 24.06.2020 1:1000 26.06.2020 *)
KMD 1:1000 31.05.2016
KM-D 1:2000 20.06.2001 31.05.2016 Gusterberg
S-SK GS 1:2880 1870 20.06.2001


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 22.09.2020 17:16

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička