k.ú.: 644102 - Třídomí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560367 - Horní Slavkov NUTS5 CZ0413560367
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41071 - Horní Slavkov

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 128838
zahrada 2 2346
travní p. 35 154359
lesní poz les s budovou 2 107
lesní poz les(ne hospodář) 67 4866691
lesní poz 3 23718
vodní pl. nádrž umělá 1 13373
vodní pl. tok přirozený 2 5055
vodní pl. zamokřená pl. 1 971
zast. pl. 41 2778
ostat.pl. jiná plocha 14 5501
ostat.pl. neplodná půda 31 70643
ostat.pl. ostat.komunikace 18 31179
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 5172
Celkem KN 231 5310731
Par. KMD 231 5310731
Typ údaje Způsob využití Počet
č.e. rod.rekr 42
bez čp/če jiná st. 1
Celkem BUD 43
LV 60
spoluvlastník 72

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.06.2009
Ost. 1:5000 01.01.1979 22.06.2009 fotomechanický převod do S-JTSK
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 12.12.2019 22:07

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.