k.ú.: 644081 - Ležnička - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560367 - Horní Slavkov NUTS5 CZ0413560367
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41071 - Horní Slavkov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 94111
zahrada 15 10778
travní p. 94 897854
lesní poz les(ne hospodář) 54 1163563
vodní pl. tok přirozený 10 22616
zast. pl. 15 2345
ostat.pl. dráha 3 81270
ostat.pl. jiná plocha 16 6275
ostat.pl. neplodná půda 48 63671
ostat.pl. ostat.komunikace 48 41714
ostat.pl. silnice 1 21898
ostat.pl. zeleň 3 219
Celkem KN 309 2406314
Par. KMD 309 2406314
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 1
bez čp/če rod.rekr 1
Celkem BUD 15
LV 32
spoluvlastník 49

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.06.2009
S-SK GS 1:2880 1841 26.06.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 22.08.2019 13:45

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.