k.ú.: 644072 - Ležnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560367 - Horní Slavkov NUTS5 CZ0413560367
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41071 - Horní Slavkov

Statistické údaje (stav ke dni: 25.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 6795
zahrada 23 21460
travní p. 61 1228059
lesní poz les(ne hospodář) 14 259365
vodní pl. nádrž umělá 2 323
zast. pl. zbořeniště 1 35
zast. pl. 40 10398
ostat.pl. dráha 2 28273
ostat.pl. jiná plocha 21 5869
ostat.pl. manipulační pl. 14 105377
ostat.pl. neplodná půda 32 39047
ostat.pl. ostat.komunikace 45 30922
ostat.pl. zeleň 11 1142
Celkem KN 271 1737065
Par. KMD 271 1737065
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 20
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 38
LV 48
spoluvlastník 66

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.06.2009
S-SK GS 1:2880 1841 22.06.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 26.08.2019 08:20

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.