k.ú.: 644064 - Kfely u Horního Slavkova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560367 - Horní Slavkov NUTS5 CZ0413560367
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41071 - Horní Slavkov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 12343
zahrada 5 4115
travní p. 133 2852054
lesní poz les(ne hospodář) 48 3020833
vodní pl. nádrž umělá 4 3117
vodní pl. tok přirozený 10 59620
vodní pl. tok umělý 8 16748
zast. pl. 35 3353
ostat.pl. dráha 3 53193
ostat.pl. jiná plocha 79 111131
ostat.pl. manipulační pl. 2 3615
ostat.pl. neplodná půda 106 306574
ostat.pl. ostat.komunikace 90 116223
ostat.pl. silnice 7 34784
Celkem KN 533 6597703
Par. KMD 533 6597703
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. doprava 1
č.p. rod.dům 8
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
rozestav. 1
Celkem BUD 35
LV 65
spoluvlastník 77

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.06.2009
S-SK GS 1:2880 1842 22.06.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 24.08.2019 04:59

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.