k.ú.: 644056 - Horní Slavkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560367 - Horní Slavkov NUTS5 CZ0413560367
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41071 - Horní Slavkov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.09.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 80 295508
zahrada 795 369839
travní p. 330 3534610
lesní poz les s budovou 10 326
lesní poz les(ne hospodář) 100 6297230
lesní poz 39 597577
vodní pl. nádrž umělá 16 73857
vodní pl. tok přirozený 53 83759
vodní pl. tok umělý 3 7224
vodní pl. zamokřená pl. 7 13591
zast. pl. společný dvůr 1 8
zast. pl. zbořeniště 52 12764
zast. pl. 1827 335489
ostat.pl. dráha 8 93186
ostat.pl. jiná plocha 345 1235523
ostat.pl. manipulační pl. 162 750259
ostat.pl. neplodná půda 152 358542
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 2489
ostat.pl. ostat.komunikace 357 675914
ostat.pl. pohřeb. 1 8647
ostat.pl. silnice 17 133074
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 87440
ostat.pl. zeleň 111 170254
Celkem KN 4484 15137110
Par. DKM 4067 8194055
Par. KMD 417 6943055
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. byt.dům 108
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb. 57
č.p. rod.dům 307
č.p. tech.vyb 7
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 20
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 693
bez čp/če jiná st. 158
bez čp/če obč.vyb. 26
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 233
bez čp/če tech.vyb 43
bez čp/če ubyt.zař 4
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 80
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 1
vod.dílo vodní el 2
Celkem BUD 1807
byt.z. byt 1885
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 33
byt.z. j.nebyt 29
Celkem JED 1949
LV 2942
spoluvlastník 4797

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.10.2015
KMD 1:1000 05.10.2015
DKM-KPÚ 09.04.2009 1:1000 07.05.2009 *) část k.ú. po KPÚ
DKM 1:1000 06.05.2009 obnova operátu na nesměnitelných pozemcích
Ost. 1:5000 01.01.1982 05.10.2015 fotomechanický převod do S-JTSK
THM-G 1:1000 01.01.1977 05.10.2015
S-SK GS 1:2880 1841 05.10.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 22.09.2019 18:50

Aktuality

16.09.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2019) je k dispozici ke stažení.

09.09.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 25. září 2019.

30.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.