k.ú.: 644048 - Bošířany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560367 - Horní Slavkov NUTS5 CZ0413560367
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41071 - Horní Slavkov

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 1700
zahrada 18 19468
travní p. 33 916278
lesní poz les(ne hospodář) 100 4138150
lesní poz 6 67936
vodní pl. nádrž umělá 2 551
vodní pl. zamokřená pl. 1 349
zast. pl. zbořeniště 1 34
zast. pl. 13 3851
ostat.pl. jiná plocha 55 17926
ostat.pl. manipulační pl. 7 35089
ostat.pl. neplodná půda 77 376321
ostat.pl. ostat.komunikace 49 75946
ostat.pl. silnice 6 9770
ostat.pl. zeleň 5 15243
Celkem KN 374 5678612
Par. KMD 374 5678612
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 12
LV 31
spoluvlastník 39

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2009
S-SK GS 1:2880 1841 29.06.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 21.07.2019 17:22

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.