k.ú.: 644048 - Bošířany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560367 - Horní Slavkov NUTS5 CZ0413560367
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41071 - Horní Slavkov

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 1700
zahrada 18 19468
travní p. 33 916278
lesní poz les(ne hospodář) 100 4138150
lesní poz 6 67936
vodní pl. nádrž umělá 2 551
vodní pl. zamokřená pl. 1 349
zast. pl. zbořeniště 1 34
zast. pl. 14 3929
ostat.pl. jiná plocha 55 17848
ostat.pl. manipulační pl. 7 35089
ostat.pl. neplodná půda 77 376321
ostat.pl. ostat.komunikace 49 75946
ostat.pl. silnice 6 9770
ostat.pl. zeleň 5 15243
Celkem KN 375 5678612
Par. KMD 375 5678612
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 13
LV 31
spoluvlastník 39

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2009
S-SK GS 1:2880 1841 29.06.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 06.06.2020 22:29

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.