k.ú.: 644013 - Horní Ředice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53003 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575011 - Horní Ředice NUTS5 CZ0532575011
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5303 - Holice
Pověřený obecní úřad 53031 - Holice

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 5 10846
orná půda 659 6778989
zahrada 547 359166
ovoc. sad 10 43693
travní p. 253 976869
lesní poz 94 1626178
vodní pl. rybník 5 502389
vodní pl. tok přirozený 11 47456
vodní pl. tok umělý 52 36035
zast. pl. společný dvůr 6 1343
zast. pl. zbořeniště 2 99
zast. pl. 483 186487
ostat.pl. jiná plocha 41 35309
ostat.pl. manipulační pl. 33 57493
ostat.pl. neplodná půda 7 17324
ostat.pl. ostat.komunikace 200 235206
ostat.pl. pohřeb. 1 2610
ostat.pl. silnice 22 158305
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 20733
ostat.pl. zeleň 12 10214
Celkem KN 2453 11106744
EN 2 7755
PK 85 285614
Celkem ZE 87 293369
Par. DKM 866 7945738
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 359
č.p. výroba 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 18
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 468
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 6
Celkem JED 14
LV 548
spoluvlastník 780

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 21.09.2012
S-SK GS 1:2880 1839


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 06/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 13.08.2022 02:02

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.