k.ú.: 643980 - Horní Rožínka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595683 - Horní Rožínka NUTS5 CZ0635595683
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 147 1515091
zahrada 53 22293
travní p. 103 198524
lesní poz 13 117010
vodní pl. nádrž umělá 4 2340
vodní pl. rybník 3 18426
vodní pl. tok umělý 27 7402
zast. pl. zbořeniště 4 438
zast. pl. 52 29909
ostat.pl. jiná plocha 22 8626
ostat.pl. manipulační pl. 6 37570
ostat.pl. neplodná půda 16 13614
ostat.pl. ostat.komunikace 44 34979
ostat.pl. silnice 19 17532
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4107
Celkem KN 515 2027861
Par. KMD 515 2027861
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. rod.dům 4
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 52
LV 56
spoluvlastník 74

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.07.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 20.07.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 19.05.2019 15:17

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.