k.ú.: 643980 - Horní Rožínka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595683 - Horní Rožínka NUTS5 CZ0635595683
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 147 1515091
zahrada 52 22118
travní p. 103 198497
lesní poz 13 117010
vodní pl. nádrž umělá 4 2340
vodní pl. rybník 3 18426
vodní pl. tok umělý 27 7402
zast. pl. zbořeniště 4 438
zast. pl. 53 30621
ostat.pl. jiná plocha 24 8883
ostat.pl. manipulační pl. 6 36862
ostat.pl. neplodná půda 16 13614
ostat.pl. ostat.komunikace 46 34920
ostat.pl. silnice 19 17532
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4107
Celkem KN 519 2027861
Par. KMD 519 2027861
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 4
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 52
LV 59
spoluvlastník 77

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.07.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 20.07.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 23.09.2020 15:39

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička