k.ú.: 643955 - Horní Radslavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595675 - Horní Radslavice NUTS5 CZ0635595675
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 447 2395180
zahrada 94 45037
ovoc. sad 5 9251
travní p. 283 557526
lesní poz 224 1367020
vodní pl. nádrž umělá 2 3249
vodní pl. rybník 2 6406
vodní pl. tok přirozený 7 3932
vodní pl. tok umělý 27 4973
zast. pl. zbořeniště 9 1611
zast. pl. 92 44512
ostat.pl. jiná plocha 65 23275
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 17
ostat.pl. manipulační pl. 12 20267
ostat.pl. neplodná půda 110 84100
ostat.pl. ostat.komunikace 163 76803
ostat.pl. silnice 2 25285
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 659
ostat.pl. zeleň 2 1608
Celkem KN 1548 4670711
Par. KMD 1548 4670711
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 39
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 7
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 87
LV 97
spoluvlastník 131

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 24.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 03.06.2020 23:47

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.