k.ú.: 643858 - Horní Povelice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Krnov email: kp.krnov@cuzk.cz
U Požárníků 2/37, 79401 Krnov telefon: 554684971 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597571 - Liptaň NUTS5 CZ0801597571
Pracoviště 831 - Krnov

Obec s rozšířenou působností 8114 - Krnov
Pověřený obecní úřad 81142 - Město Albrechtice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 222 2244201
zahrada 141 72150
travní p. 178 504700
lesní poz 96 1799113
vodní pl. nádrž umělá 2 1338
vodní pl. rybník 1 9286
vodní pl. tok přirozený 7 10465
vodní pl. zamokřená pl. 2 72
zast. pl. zbořeniště 27 14314
zast. pl. 50 25157
ostat.pl. dráha 2 25400
ostat.pl. jiná plocha 33 20212
ostat.pl. manipulační pl. 3 16459
ostat.pl. neplodná půda 70 49321
ostat.pl. ostat.komunikace 62 57294
ostat.pl. silnice 8 50537
Celkem KN 904 4900019
Par. KMD 904 4900019
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 35
č.p. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 48
LV 86
spoluvlastník 113

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.12.2010
S-SK ŠS 1:2880 1836 13.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Krnov.

vypočteno: 23.09.2020 15:41

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička