k.ú.: 643807 - Horní Podluží - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:412333621

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562505 - Horní Podluží NUTS5 CZ0421562505
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4215 - Varnsdorf
Pověřený obecní úřad 42151 - Varnsdorf

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 29 1055903
zahrada 207 176985
ovoc. sad 1 6230
travní p. 684 4829033
lesní poz 63 519491
vodní pl. nádrž umělá 24 20153
vodní pl. rybník 4 119917
vodní pl. tok přirozený 36 18406
vodní pl. zamokřená pl. 1 102
zast. pl. společný dvůr 2 1339
zast. pl. zbořeniště 72 22056
zast. pl. 391 119900
ostat.pl. dobývací prost. 1 9170
ostat.pl. dráha 4 34577
ostat.pl. jiná plocha 64 184620
ostat.pl. manipulační pl. 15 37881
ostat.pl. neplodná půda 24 55858
ostat.pl. ostat.komunikace 171 153749
ostat.pl. pohřeb. 1 4554
ostat.pl. silnice 5 53313
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 12505
ostat.pl. zeleň 11 6914
Celkem KN 1815 7442656
Par. KMD 1815 7442656
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 259
č.p. rod.rekr 4
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 12
Celkem BUD 387
LV 397
spoluvlastník 502

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.11.2009
KM-D 1:2880 06.11.2000 25.11.2009
S-SK GS 1:2880 1843 06.11.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 21.05.2019 13:08

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.