k.ú.: 643807 - Horní Podluží - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:412333621

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562505 - Horní Podluží NUTS5 CZ0421562505
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4215 - Varnsdorf
Pověřený obecní úřad 42151 - Varnsdorf

Statistické údaje (stav ke dni: 17.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 29 1055903
zahrada 207 176927
ovoc. sad 1 6230
travní p. 682 4829237
lesní poz 63 519491
vodní pl. nádrž umělá 24 20153
vodní pl. rybník 4 119917
vodní pl. tok přirozený 36 18406
vodní pl. zamokřená pl. 1 102
zast. pl. společný dvůr 2 1339
zast. pl. zbořeniště 72 22056
zast. pl. 390 119754
ostat.pl. dobývací prost. 1 9170
ostat.pl. dráha 4 34577
ostat.pl. jiná plocha 64 184620
ostat.pl. manipulační pl. 15 37881
ostat.pl. neplodná půda 24 55858
ostat.pl. ostat.komunikace 169 153749
ostat.pl. pohřeb. 1 4554
ostat.pl. silnice 5 53313
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 12505
ostat.pl. zeleň 11 6914
Celkem KN 1810 7442656
Par. KMD 1810 7442656
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 258
č.p. rod.rekr 4
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 12
Celkem BUD 385
LV 396
spoluvlastník 501

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.11.2009
KM-D 1:2880 06.11.2000 25.11.2009
S-SK GS 1:2880 1843 06.11.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 20.03.2019 00:46

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".