k.ú.: 643777 - Horní Počernice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1651 7264698
zahrada 2582 1093032
ovoc. sad 40 128487
travní p. 189 541719
lesní poz les s budovou 2 251
lesní poz 37 830584
vodní pl. nádrž přírodní 1 4309
vodní pl. nádrž umělá 48 128828
vodní pl. rybník 2 8561
vodní pl. tok přirozený 94 47205
vodní pl. tok umělý 21 12419
vodní pl. zamokřená pl. 2 2066
zast. pl. společný dvůr 29 9951
zast. pl. zbořeniště 21 6546
zast. pl. 4516 1548107
ostat.pl. dráha 19 139383
ostat.pl. dálnice 162 602334
ostat.pl. jiná plocha 1602 1271979
ostat.pl. manipulační pl. 342 774428
ostat.pl. neplodná půda 74 69246
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 5621
ostat.pl. ostat.komunikace 1415 1207344
ostat.pl. pohřeb. 6 12061
ostat.pl. silnice 118 374026
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 72 118665
ostat.pl. zeleň 748 740453
Celkem KN 13797 16942303
Par. DKM 13797 16942303
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 21
č.p. bydlení 1263
č.p. byt.dům 123
č.p. doprava 3
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 94
č.p. obchod 15
č.p. obč.vyb 25
č.p. obč.vyb. 21
č.p. prům.obj 9
č.p. rod.dům 1276
č.p. tech.vyb 11
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 54
č.p. výroba 17
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če adminis. 9
bez čp/če bydlení 9
bez čp/če garáž 598
bez čp/če jiná st. 401
bez čp/če obchod 5
bez čp/če obč.vyb 26
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 46
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 71
bez čp/če ubyt.zař 4
bez čp/če víceúčel 9
bez čp/če výroba 32
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 15
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 4200
byt.z. ateliér 5
byt.z. byt 2324
byt.z. dílna 4
byt.z. garáž 64
byt.z. j.nebyt 28
obč.z. byt 257
obč.z. dílna 3
obč.z. garáž 6
obč.z. j.nebyt 12
Celkem JED 2703
LV 6138
spoluvlastník 11812

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.05.2016
THM-V 1:1000 01.01.1976 10.05.2016 měřítko: 1:1000 a 1:2000
S-SK GS 1:2880 1841 31.12.1975


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.01.2022 07:49

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.