k.ú.: 643751 - Horní Počaply - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 534790 - Horní Počaply NUTS5 CZ0206534790
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 621 3048529
chmelnice 75 497886
zahrada skleník-pařeniš. 1 65
zahrada 282 181158
ovoc. sad 11 36045
travní p. 3 10969
lesní poz 101 2219245
vodní pl. tok přirozený 11 416596
vodní pl. tok umělý 18 35357
vodní pl. zamokřená pl. 10 17196
zast. pl. společný dvůr 5 2965
zast. pl. zbořeniště 7 947
zast. pl. 590 579136
ostat.pl. dráha 5 102686
ostat.pl. jiná plocha 197 133315
ostat.pl. manipulační pl. 130 1793837
ostat.pl. neplodná půda 107 106928
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 670
ostat.pl. ostat.komunikace 164 180334
ostat.pl. pohřeb. 2 2417
ostat.pl. silnice 37 89749
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 48321
ostat.pl. zeleň 28 21639
Celkem KN 2412 9525990
Par. KMD 2409 9524592
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 194
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 55
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 103
bez čp/če jiná st. 89
bez čp/če obč.vyb 14
bez čp/če prům.obj 64
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 579
byt.z. byt 54
Celkem JED 54
LV 547
spoluvlastník 808

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.12.2016
S-SK GS 1:2880 1840 16.12.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 16.07.2019 22:57

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.