k.ú.: 643742 - Pestřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:380301842

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545511 - Horní Planá NUTS5 CZ0312545511
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31032 - Horní Planá

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 65833
zahrada 2 1214
travní p. mez, stráň 3 1710
travní p. 252 5409086
lesní poz 51 4454247
vodní pl. tok přirozený 4 18621
vodní pl. zamokřená pl. 13 382314
zast. pl. zbořeniště 3 1047
zast. pl. 13 4657
ostat.pl. jiná plocha 50 340865
ostat.pl. manipulační pl. 1 7047
ostat.pl. neplodná půda 30 621515
ostat.pl. ostat.komunikace 57 151095
ostat.pl. silnice 1 23243
ostat.pl. zamokřená pl. 2 49863
Celkem KN 484 11532357
Par. KMD 484 11532357
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. jiná st. 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 12
LV 28
spoluvlastník 44

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2013
S-SK GS 1:2880 1826 28.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 26.09.2020 01:23

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička