k.ú.: 643700 - Horní Planá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:380301842

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545511 - Horní Planá NUTS5 CZ0312545511
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31032 - Horní Planá

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 119 220613
zahrada 300 179151
ovoc. sad 8 20559
travní p. 1340 12241777
lesní poz les s budovou 4 127
lesní poz 352 4264236
vodní pl. nádrž umělá 15 16204164
vodní pl. rybník 23 23581
vodní pl. tok přirozený 21 31776
vodní pl. tok umělý 13 24423
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 60
vodní pl. zamokřená pl. 11 22318
zast. pl. společný dvůr 8 1759
zast. pl. zbořeniště 26 9645
zast. pl. 1533 303271
ostat.pl. dráha 6 187909
ostat.pl. jiná plocha 662 851647
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 1341
ostat.pl. manipulační pl. 351 786648
ostat.pl. neplodná půda 316 434765
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 678
ostat.pl. ostat.komunikace 367 544175
ostat.pl. pohřeb. 3 8304
ostat.pl. silnice 21 199191
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 477 310969
ostat.pl. zeleň 11 13268
Celkem KN 5991 36886355
Par. DKM 5991 36886355
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 224
č.p. byt.dům 26
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 19
č.p. obč.vyb. 13
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 185
č.p. rod.rekr 5
č.p. ubyt.zař 11
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 507
č.e. ubyt.zař 3
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 196
bez čp/če jiná st. 155
bez čp/če les.hosp 7
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 19
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 21
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 27
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo plav.úč. 4
Celkem BUD 1481
byt.z. byt 246
byt.z. j.nebyt 12
obč.z. byt 69
Celkem JED 327
LV 1719
spoluvlastník 2541

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 03.09.2014
DKM 1:1000 07.12.2011 Zahrnuje území tvořené 1 pozemkem - parcelou Lipenského jezera, obnovovaným původně VÚ přepracování S-SK.
DKM 1:1000 30.12.2002
THM-V 1:2000 01.08.1966 03.09.2014
S-SK GS 1:2880 1826 07.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 30.09.2020 18:24

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička