k.ú.: 643645 - Prostřední Olešnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579271 - Horní Olešnice NUTS5 CZ0525579271
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 156 1048179
zahrada 51 38064
travní p. 174 433546
lesní poz 116 1212540
vodní pl. tok přirozený 9 4951
vodní pl. tok umělý 27 9972
vodní pl. zamokřená pl. 1 953
zast. pl. zbořeniště 1 1342
zast. pl. 45 21266
ostat.pl. jiná plocha 12 19984
ostat.pl. manipulační pl. 1 332
ostat.pl. mez, stráň 2 36
ostat.pl. neplodná půda 58 39029
ostat.pl. ostat.komunikace 92 73616
ostat.pl. silnice 6 10189
Celkem KN 751 2913999
GP 6 252839
Celkem ZE 6 252839
Par. KMD 751 2913999
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. garáž 1
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 45
LV 71
spoluvlastník 108

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.12.2012
S-SK GS 1:2880 1841 18.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 05.06.2020 11:15

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.