k.ú.: 643611 - Horní Nětčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 569275 - Horní Nětčice NUTS5 CZ0714569275
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7104 - Lipník nad Bečvou
Pověřený obecní úřad 71041 - Lipník nad Bečvou

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 353 3552078
zahrada 159 196900
ovoc. sad 9 33907
travní p. 28 181623
lesní poz 33 61641
vodní pl. rybník 2 7953
vodní pl. tok přirozený 4 21151
vodní pl. tok umělý 8 12027
vodní pl. zamokřená pl. 2 3232
zast. pl. zbořeniště 12 3234
zast. pl. 134 58242
ostat.pl. jiná plocha 32 16603
ostat.pl. manipulační pl. 17 22000
ostat.pl. neplodná půda 2 1919
ostat.pl. ostat.komunikace 65 181126
ostat.pl. silnice 7 52805
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10242
ostat.pl. zeleň 28 121464
Celkem KN 897 4538147
Par. DKM 897 4538147
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 89
č.p. zem.stav 4
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 129
LV 252
spoluvlastník 378

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 05.10.2007 1:1000 05.10.2007 *)
DKM 1:1000 25.10.2004 měřeno (intravilán)
S-SK ŠS 1:2880 1830 05.10.2007


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 05.06.2020 02:20

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.