k.ú.: 643599 - Horní Němčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592188 - Horní Němčí NUTS5 CZ0722592188
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1764 4554785
zahrada 398 222775
ovoc. sad 38 200933
travní p. 1339 4514867
lesní poz ostat.komunikace 1 280
lesní poz 244 6840681
vodní pl. nádrž umělá 1 9936
vodní pl. rybník 4 59219
vodní pl. tok přirozený 27 137681
zast. pl. zbořeniště 22 3061
zast. pl. 495 167415
ostat.pl. jiná plocha 138 145543
ostat.pl. manipulační pl. 103 57670
ostat.pl. neplodná půda 26 30048
ostat.pl. ostat.komunikace 252 506912
ostat.pl. pohřeb. 2 7740
ostat.pl. silnice 19 161605
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 20202
ostat.pl. zeleň 206 292898
Celkem KN 5096 17934251
Par. DKM 3593 10755295
Par. KMD 1503 7178956
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 47
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 318
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 41
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 455
obč.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 798
spoluvlastník 1102

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 29.01.2019
KMD 1:1000 30.10.2017
DKM-KPÚ 1:1000 11.10.2013
S-SK ŠS 1:2880 1827 30.10.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 25.09.2020 16:17

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička