k.ú.: 643599 - Horní Němčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592188 - Horní Němčí NUTS5 CZ0722592188
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1765 4557473
zahrada 398 222738
ovoc. sad 38 200933
travní p. 1339 4514867
lesní poz ostat.komunikace 1 280
lesní poz 244 6840681
vodní pl. nádrž umělá 1 9936
vodní pl. rybník 4 59219
vodní pl. tok přirozený 27 137681
zast. pl. zbořeniště 22 3063
zast. pl. 495 167715
ostat.pl. jiná plocha 130 143323
ostat.pl. manipulační pl. 102 56825
ostat.pl. neplodná půda 25 30048
ostat.pl. ostat.komunikace 252 507024
ostat.pl. pohřeb. 2 7740
ostat.pl. silnice 19 161605
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 20202
ostat.pl. zeleň 206 292898
Celkem KN 5087 17934251
Par. DKM 3589 10754923
Par. KMD 1498 7179328
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 48
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 319
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 42
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 456
obč.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 790
spoluvlastník 1092

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 29.01.2019
KMD 1:1000 30.10.2017
DKM-KPÚ 1:1000 11.10.2013
S-SK ŠS 1:2880 1827 30.10.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 05.12.2019 18:05

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.