k.ú.: 643572 - Horní Moštěnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 513491 - Horní Moštěnice NUTS5 CZ0714513491
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1268 7712894
zahrada školka 1 211
zahrada 623 456878
ovoc. sad 8 7911
travní p. 90 175123
lesní poz 8 39631
vodní pl. nádrž umělá 1 5132
vodní pl. tok přirozený 14 70788
vodní pl. tok umělý 6 23981
vodní pl. zamokřená pl. 3 12968
zast. pl. společný dvůr 3 673
zast. pl. zbořeniště 22 4677
zast. pl. 857 261669
ostat.pl. dráha 9 125571
ostat.pl. jiná plocha 222 240460
ostat.pl. manipulační pl. 96 141166
ostat.pl. neplodná půda 3 1090
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 564
ostat.pl. ostat.komunikace 233 356963
ostat.pl. pohřeb. 1 4945
ostat.pl. silnice 72 152798
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 13735
ostat.pl. zeleň 3 8662
Celkem KN 3547 9818490
Par. DKM 3547 9818490
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 1
č.p. garáž 15
č.p. jiná st. 13
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 561
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 6
č.e. jiná st. 20
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če bydlení 12
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 47
bez čp/če jiná st. 60
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 18
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 39
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 853
byt.z. byt 33
Celkem JED 33
LV 1065
spoluvlastník 1484

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.12.2012
ZMVM 1:2000 01.08.1984 17.12.2012 grafická transformace
S-SK ŠD 1:2500 1944 01.08.1984 agrární operace
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.12.1944


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 23.08.2019 03:05

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.